แจกยูสเซอร์ฟรี_สล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ _ฟรีเครดิตทดลองเล่น 250 บาท

ncva meetingFrom left: MNO Veterans¡¯ Council President Joseph
Paquette; Derrill Henderson, National Secretary, Hong Kong
Veterans Association of Canada; Brian Forbes, B. Comm.,
LL.B., Chairman, National Council of Veterans Association
in Canada; Paul Baiden, MMM, OStJ, S.C., CD, National
Chairman, Canadian Naval Air Group; MNO Veterans¡¯
Council Senator Dr. Alis Kennedy, O.Ont., CD, OMC.
Submitted by MNO Veterans¡¯ Council President Joseph Paquette

The M¨¦tis Nation of Ontario (MNO) Veterans¡¯ Council attended the annual meeting of the National Council of Veteran Associations (NCVA) in November 2015, where veteran organizations are given a chance to put together a legislative program to be brought to the federal government¡¯s attention.

The MNO Veterans¡¯ Council has been a member of good standing with the NCVA for six years. MNO Veterans¡¯ Council representatives attend the annual meeting every year in Toronto to ensure that M¨¦tis veterans have a voice at the federal level. The representatives¡¯ visibility and input are vital towards keeping a M¨¦tis presence at the meeting.

The NCVA advocates for over 60 different veteran organizations.

Published on: December 23, 2015

?

See ALL news articles