เคล็ดลับบาคาร่า_เล่น คา สิ โน ออนไลน์ ที่ไหน ดี_โปรโมชั่นเกมยิงปลา

renkont michifEn avan: Nicole Charron, Louise Cloutier, Juliette Denis, Pauline Richardson. 2e rang¨¦:
Chantal C?t¨¦, Linda Krause, France Picotte, Lynne Picotte. En ari¨¦r: Eillen Sellam (COPA),
Joseph Paquette, Richard Meilleur.

Soumis par France Picotte, vice-pr¨¦sidente de la Nation M¨¦tisse de l¡¯Ontario

Le 28 pi 29 novenb, 2015, le kawmit¨¦ michif y¨¦t¨¨ ensenb a Timmins pour parl¨¦ dnot lawng pi d¨¦vlawp¨¦ dot resours ki von ¨¦d¨¦ l¨¦ zot a aprend not b¨¨l lawng. S¨¦ bin ninpawrtan d¡¯kontinu¨¦ a parl¨¦ lmichif. Pi denkourag¨¦ l¨¦ zot pi surtou l¨¦ jeun d¨¨t fi¨¨r de kontinu¨¦ a partaj¨¦ ste rich ¨¦ritaj ke nou zon don¨¦ no zans¨¨t.

Ona eu une pr¨¦zentation de COPA pi ona ¨¦kout¨¦ l¨¦ zenrejistremen en michif ke toul mond peuv ¨¦kout¨¦ sur le DVD frans¨¨ pi angl¨¨.

La resours ?En cercle ensemble? pren soin d¨¦ bezouin d¨¦ famyl M¨¦tis ¨¦ki r¨¨sp¨¨kt not kultzur en ¨¦dan a awou¨¨r d¨¦ z¨¦kol plus s¨¦kur pi prend soin du bien¨¨t dla famyl.

Published on: January 18, 2016

See ALL news articles