เว็บไซต์การพนันแห่งประเทศไทย_@ไลน์ฟรีเครดิต_ฟรีเครดิตทดลองเล่น

Submitted by: The MNO Windsor-Essex-Kent M¨¦tis Council

Windsor-Essex-Kent M¨¦tis Council_Through the Native Eye Symposium
(L-R) MNO Windsor-Essex-Kent M¨¦tis Council Secretary
Katie Baltzer, Symposium keynote speaker Dave Jones,
and MNO Windsor-Essex-Kent M¨¦tis Council Women¡¯s
Representative Donna Grayer. Click here to view a larger
version.

On May 27, 2016, members of the M¨¦tis Nation of Ontario (MNO) Windsor-Essex-Kent M¨¦tis Council (WEKMC) participated in a symposium put on by the Greater Essex County District School Board (GECDSB).The symposium entitled, Through the Native Eye, invited high school students and teachers to learn about First Nations, M¨¦tis, and Inuit culture.

MNO WEKMC Secretary Katie Baltzer and Women¡¯s Representative Donna Grayer facilitated a breakout session during the symposium called So you think you are M¨¦tis? The session included a presentation on M¨¦tis history and way-of-life and a question and answer period. All of the students were familiar with Louis Riel and were engaged in the discussion. Also assisting MNO WEKMC members with their presentation was Grayer's daughter, Fawne LoMascolo, MNO citizen and teacher with the GECDSB.?

Published on: June 16, 2016

See ALL news articles